สั่งซื้อ หรือสอบถามเพิ่มเติม จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
Mobile: 062-195-1909 
Line id: @GETBEST

2. ในงานติดตั้งเครื่องขยายเสียงจะต้องตรวจวัดอะไรบ้าง ?