สั่งซื้อ หรือสอบถามเพิ่มเติม จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
Mobile: 062-195-1909 
Line id: @GETBEST

วิธีการป้องกันเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน

การออกแบบห้องประเภทต่างๆ

พฤติกรรมของเสียงภายนอกอาคาร

การป้องกันเสียงที่มากับอากาศ

การควบคุมเสียงรบกวนภายในอาคาร

การได้ยินเสียงของมนุษย์

วัสดุดูดซับเสียง และการใช้งานจริง

การตรวจวัดเสียงในสิ่งแวดล้อม 

การป้องกันเสียงที่มากับโครงสร้าง

พฤติกรรมของเสียงภายในห้อง

Room Acousitcs

พื้นฐานของเสียง