สนใจสั่งซื้อ หรือ สอบถามวิธีการใช้ที่ถูกต้อง จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสียง จบเรื่องเสียงโดยตรงจากประเทศอังกฤษ 


Mobile:    062-195-1909

Line id:     @GETBEST

สั่งซื้อ หรือสอบถามเพิ่มเติม
Mobile: 062-195-1909  Line id: @GETBEST

วิธีการป้องกันเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน

การออกแบบห้องประเภทต่างๆ

พฤติกรรมของเสียงภายนอกอาคาร

การป้องกันเสียงที่มากับอากาศ

การควบคุมเสียงรบกวนภายในอาคาร

การได้ยินเสียงของมนุษย์

วัสดุดูดซับเสียง และการใช้งานจริง

การตรวจวัดเสียงในสิ่งแวดล้อม 

การป้องกันเสียงที่มากับโครงสร้าง

พฤติกรรมของเสียงภายในห้อง

Room Acousitcs

พื้นฐานของเสียง