ความปลอดภัยจากเสียงรบกวน ภายในสถานที่ทำงาน

(Occupational Noise)

การเฝ้าระวังเสียงรบกวนจากระยะไกลผ่านอุปกรณ์ไร้สาย

(Unattended Noise Monitoring)

งานให้เช่าระบบเครื่องเสียง

(PA Rental)

เครื่องวัดเสียงแบบพกพา

(Sound Level Meter)

สำหรับวิเคราะห์ระบบเครื่องเสียง และอคูสติก

(Audio and Acoustic Analyzer)

วิเคราะห์ความสั่นสะเทือน 

(Vibration Meter)

ชุดลำโพงทดสอบ และชุดสร้างเสียงกระแทก

(Dodecahedron Speaker

and Tapping Machine)


เครื่อวัดความสั่นสะเทือนแบบพกพา

(Vibration Meter)

งานแสดงเสียงสด

(Live Sound Test Solutions) 

การตรวจวัดเสียงใน

สิ่งแวดล้อม พื้นที่ภายนอกอาคาร (Environmental Noise

Measurement)

วิธีการวัดค่า STC (Sound Transmission Class) 

บทความน่าสนใจ

การควบคุมเสียงระหว่างแสดง

(Front of House)

การตรวจวัดอคูสติก

ภายในอาคาร

(Building Acoustics)

เครื่องวัดเสียง

(Sound Level Meter)

การตรวจวัดอคูสติกภายในห้อง

(Room Acoustics)

การวัดค่าความก้อง

ภายในห้อง

(Reverberation time)

อุปกรณ์สร้างสัญญาณทดสอบ

(Signal Generator)

เครื่องวัดเสียงแบบพกพา

(Sound Level Meter)

ความหมายของค่า STI (Speech Transmission index) และวิธีการวัด

สินค้า (Products)

การตรวจวัดและเฝ้าระวังเสียงรบกวน

(Noise Measurement and Monitoring) 

การใช้งาน (Applications)

การตรวจวัดอคูสติกภายในห้องและภายในอาคาร

(Room and Building Acoustics) 

การติดตั้งระบบเครื่องขยายเสียง

(Electroacoustics Installation) 

การเฝ้าระวังเสียงระดับเสียง

(Sound Level Monitoring)

วิธีเลือกเครื่องวัดที่เหมาะสมสำหรับการวัดเสียงในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามกฎหมายเสียงปี 62

ติดตั้งระบบเสียง

(Installed sound) 

เสียงจากยานพาหนะ

(Vehicle Noise) 

ติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม

(AV installation test)

​จำหน่ายฉนวนป้องกันเสียง แผ่นดูดซับเสียง อุปกรณ์ลดเสียง ราคาส่ง เหมือนซื้อจากหน้าโรงงานบริการติดตั้งห้องเก็บเสียง และแก้ไขปัญหาเสียงก้อง

ระบบเสียงโรงภาพยนตร์

(Cinema)

การตรวจวัดพลังงานเสียง

(Sound Power)

สอบถามเพิ่มเติม
Mobile: 062-195-1909
Line id: @GETBEST