​จำหน่ายฉนวนป้องกันเสียง แผ่นดูดซับเสียง อุปกรณ์ลดเสียง ราคาส่ง เหมือนซื้อจากหน้าโรงงานบริการติดตั้งห้องเก็บเสียง และแก้ไขปัญหาเสียงก้อง

สอบถามเพิ่มเติม
Mobile: 062-195-1909
Line id: satan_boat

งานแสดงเสียงสด

(Live Sound Test Solutions) 

การเฝ้าระวังเสียงระดับเสียง

(Sound Level Monitoring)

อุปกรณ์สร้างสัญญาณทดสอบ

(Signal Generator)

การตรวจวัดเสียงใน

สิ่งแวดล้อม พื้นที่ภายนอกอาคาร (Environmental Noise

Measurement)

งานให้เช่าระบบเครื่องเสียง

(PA Rental)

ติดตั้งระบบเสียง

(Installed sound) 

การควบคุมเสียงระหว่างแสดง

(Front of House)

เสียงจากยานพาหนะ

(Vehicle Noise) 

การตรวจวัดและเฝ้าระวังเสียงรบกวน

(Noise Measurement and Monitoring) 

การตรวจวัดอคูสติก

ภายในอาคาร

(Building Acoustics)

ติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม

(AV installation test)

เครื่องวัดเสียง

(Sound Level Meter)

เครื่องวัดเสียงแบบพกพา

(Sound Level Meter)

สำหรับวิเคราะห์ระบบเครื่องเสียง และอคูสติก

(Audio and Acoustic Analyzer)

วิเคราะห์ความสั่นสะเทือน 

(Vibration Meter)

การตรวจวัดอคูสติกภายในห้อง

(Room Acoustics)

เครื่องวัดเสียงแบบพกพา

(Sound Level Meter)

การตรวจวัดพลังงานเสียง

(Sound Power)

การวัดค่าความก้อง

ภายในห้อง

(Reverberation time)

การเฝ้าระวังเสียงรบกวนจากระยะไกลผ่านอุปกรณ์ไร้สาย

(Unattended Noise Monitoring)

วิธีการวัดค่า STC (Sound Transmission Class) 

วิธีเลือกเครื่องวัดที่เหมาะสมสำหรับการวัดเสียงในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามกฎหมายเสียงปี 62

บทความน่าสนใจ

เครื่อวัดความสั่นสะเทือนแบบพกพา

(Vibration Meter)

สินค้า (Products)

ความปลอดภัยจากเสียงรบกวน ภายในสถานที่ทำงาน

(Occupational Noise)

การใช้งาน (Applications)

การตรวจวัดอคูสติกภายในห้องและภายในอาคาร

(Room and Building Acoustics) 

การติดตั้งระบบเครื่องขยายเสียง

(Electroacoustics Installation) 

ชุดลำโพงทดสอบ และชุดสร้างเสียงกระแทก

(Dodecahedron Speaker

and Tapping Machine)


ระบบเสียงโรงภาพยนตร์

(Cinema)

ความหมายของค่า STI (Speech Transmission index) และวิธีการวัด