​จำหน่ายฉนวนป้องกันเสียง แผ่นดูดซับเสียง อุปกรณ์ลดเสียง ราคาส่ง เหมือนซื้อจากหน้าโรงงานบริการติดตั้งห้องเก็บเสียง และแก้ไขปัญหาเสียงก้อง

สอบถามเพิ่มเติม
Mobile: 062-195-1909
Line id: satan_boat

การตรวจวัดพลังงานเสียง

(Sound Power)

งานแสดงเสียงสด

(Live Sound Test Solutions) 

การตรวจวัดเสียงใน

สิ่งแวดล้อม พื้นที่ภายนอกอาคาร (Environmental Noise

Measurement)

บทความที่เกี่ยวข้อง

เสียงจากยานพาหนะ

(Vehicle Noise) 

การตรวจวัดและเฝ้าระวังเสียงรบกวน

(Noise Measurement and Monitoring) 

การตรวจวัดอคูสติก

ภายในอาคาร

(Building Acoustics)

ติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม

(AV installation test)

เครื่องวัดเสียง

(Sound Level Meter)

เครื่องวัดเสียงแบบพกพา

(Sound Level Meter)

สำหรับวิเคราะห์ระบบเครื่องเสียง และอคูสติก

(Audio and Acoustic Analyzer)

วิเคราะห์ความสั่นสะเทือน 

(Vibration Meter)

การตรวจวัดอคูสติกภายในห้อง

(Room Acoustics)

เครื่องวัดเสียงแบบพกพา

(Sound Level Meter)

ความหมายของค่า STI (Speech Transmission index) และวิธีการวัด

การเฝ้าระวังเสียงรบกวนจากระยะไกลผ่านอุปกรณ์ไร้สาย

(Unattended Noise Monitoring)

วิธีการทำคำนวณระดับเสียงรบกวนตามกฎหมายเสียงในสิ่งแวดล้อม

งานให้เช่าระบบเครื่องเสียง

(PA Rental)

การควบคุมเสียงระหว่างแสดง

(Front of House)

เครื่อวัดความสั่นสะเทือนแบบพกพา

(Vibration Meter)

ระบบเสียงโรงภาพยนตร์

(Cinema)

อุปกรณ์สร้างสัญญาณทดสอบ

(Signal Generator)

ความปลอดภัยจากเสียงรบกวน ภายในสถานที่ทำงาน

(Occupational Noise)

วิธีการวัดค่า STC (Sound Transmission Class) 

วิธีเลือกเครื่องวัดที่เหมาะสมสำหรับการวัดเสียงในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามกฎหมายเสียงปี 62

ติดตั้งระบบเสียง

(Installed sound) 

สรุปกฎหมายเสียงปีล่าสุด (2559-2561) 

ชุดลำโพงทดสอบ และชุดสร้างเสียงกระแทก

(Dodecahedron Speaker

and Tapping Machine)


การเฝ้าระวังเสียงระดับเสียง

(Sound Level Monitoring)

สินค้า (Products)

การตรวจวัดอคูสติกภายในห้องและภายในอาคาร

(Room and Building Acoustics) 

การติดตั้งระบบเครื่องขยายเสียง

(Electroacoustics Installation) 

การใช้งาน (Applications)

การวัดค่าความก้อง

ภายในห้อง

(Reverberation time)