การเฝ้าระวังเสียงระดับเสียง

(Sound Level Monitoring)

การตรวจวัดอคูสติก

ภายในอาคาร

(Building Acoustics)

การใช้งาน (Applications)

การตรวจวัดอคูสติกภายในห้องและภายในอาคาร

(Room and Building Acoustics) 

เครื่อวัดความสั่นสะเทือนแบบพกพา

(Vibration Meter)

สินค้า (Products)

ติดตั้งระบบเสียง

(Installed sound) 

เครื่องวัดเสียงแบบพกพา

(Sound Level Meter)

สอบถามเพิ่มเติม
Mobile: 062-195-1909
Line id: satan_boat

ความหมายของค่า STI (Speech Transmission index) และวิธีการวัด

การควบคุมเสียงระหว่างแสดง

(Front of House)

การตรวจวัดอคูสติกภายในห้อง

(Room Acoustics)

อุปกรณ์สร้างสัญญาณทดสอบ

(Signal Generator)

เครื่องวัดเสียง

(Sound Level Meter)

การติดตั้งระบบเครื่องขยายเสียง

(Electroacoustics Installation) 

การตรวจวัดเสียงใน

สิ่งแวดล้อม พื้นที่ภายนอกอาคาร (Environmental Noise

Measurement)

บทความน่าสนใจ

เสียงจากยานพาหนะ

(Vehicle Noise) 

ติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม

(AV installation test)

งานแสดงเสียงสด

(Live Sound Test Solutions) 

วิธีการวัดค่า STC (Sound Transmission Class) 

วิธีเลือกเครื่องวัดที่เหมาะสมสำหรับการวัดเสียงในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามกฎหมายเสียงปี 62

ระบบเสียงโรงภาพยนตร์

(Cinema)

งานให้เช่าระบบเครื่องเสียง

(PA Rental)

การตรวจวัดและเฝ้าระวังเสียงรบกวน

(Noise Measurement and Monitoring) 

การวัดค่าความก้อง

ภายในห้อง

(Reverberation time)

ความปลอดภัยจากเสียงรบกวน ภายในสถานที่ทำงาน

(Occupational Noise)

การเฝ้าระวังเสียงรบกวนจากระยะไกลผ่านอุปกรณ์ไร้สาย

(Unattended Noise Monitoring)

เครื่องวัดเสียงแบบพกพา

(Sound Level Meter)

สำหรับวิเคราะห์ระบบเครื่องเสียง และอคูสติก

(Audio and Acoustic Analyzer)

วิเคราะห์ความสั่นสะเทือน 

(Vibration Meter)

การตรวจวัดพลังงานเสียง

(Sound Power)

​จำหน่ายฉนวนป้องกันเสียง แผ่นดูดซับเสียง อุปกรณ์ลดเสียง ราคาส่ง เหมือนซื้อจากหน้าโรงงานบริการติดตั้งห้องเก็บเสียง และแก้ไขปัญหาเสียงก้อง

ชุดลำโพงทดสอบ และชุดสร้างเสียงกระแทก

(Dodecahedron Speaker

and Tapping Machine)