สินค้า (Products)

ความปลอดภัยจากเสียงรบกวน ภายในสถานที่ทำงาน

(Occupational Noise)

การเฝ้าระวังเสียงรบกวนจากระยะไกลผ่านอุปกรณ์ไร้สาย

(Unattended Noise Monitoring)

บทความน่าสนใจ

งานให้เช่าระบบเครื่องเสียง

(PA Rental)

ติดตั้งระบบเสียง

(Installed sound) 

การควบคุมเสียงระหว่างแสดง

(Front of House)

เสียงจากยานพาหนะ

(Vehicle Noise) 

การตรวจวัดและเฝ้าระวังเสียงรบกวน

(Noise Measurement and Monitoring) 

การตรวจวัดอคูสติก

ภายในอาคาร

(Building Acoustics)

ติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม

(AV installation test)

เครื่องวัดเสียง

(Sound Level Meter)

เครื่องวัดเสียงแบบพกพา

(Sound Level Meter)

สำหรับวิเคราะห์ระบบเครื่องเสียง และอคูสติก

(Audio and Acoustic Analyzer)

วิเคราะห์ความสั่นสะเทือน 

(Vibration Meter)

การตรวจวัดอคูสติกภายในห้อง

(Room Acoustics)

เครื่องวัดเสียงแบบพกพา

(Sound Level Meter)

สนใจสั่งซื้อ หรือ สอบถามวิธีการใช้ที่ถูกต้อง จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสียง จบเรื่องเสียงโดยตรงจากประเทศอังกฤษ 


Mobile:    062-195-1909

Line id:     @GETBEST

ชุดลำโพงทดสอบ และชุดสร้างเสียงกระแทก

(Dodecahedron Speaker

and Tapping Machine)


การเฝ้าระวังเสียงระดับเสียง

(Sound Level Monitoring)

ความหมายของค่า STI (Speech Transmission index) และวิธีการวัด

การตรวจวัดเสียงใน

สิ่งแวดล้อม พื้นที่ภายนอกอาคาร (Environmental Noise

Measurement)

วิธีเลือกเครื่องวัดที่เหมาะสมสำหรับการวัดเสียงในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามกฎหมายเสียงปี 62

ระบบเสียงโรงภาพยนตร์

(Cinema)

อุปกรณ์สร้างสัญญาณทดสอบ

(Signal Generator)

วิธีการวัดค่า STC (Sound Transmission Class) 

การตรวจวัดพลังงานเสียง

(Sound Power)

การใช้งาน (Applications)

การตรวจวัดอคูสติกภายในห้องและภายในอาคาร

(Room and Building Acoustics) 

เครื่อวัดความสั่นสะเทือนแบบพกพา

(Vibration Meter)

งานแสดงเสียงสด

(Live Sound Test Solutions) 

การวัดค่าความก้อง

ภายในห้อง

(Reverberation time)

สั่งซื้อ หรือสอบถามเพิ่มเติม
Mobile: 062-195-1909  Line id: @GETBEST

การติดตั้งระบบเครื่องขยายเสียง

(Electroacoustics Installation)