สั่งซื้อ หรือสอบถามเพิ่มเติม จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
Mobile: 062-195-1909 
Line id: @GETBEST

รูปแบบของห้อง วัสดุของทั้งผนังและฝ้าเพดาน และวัสดุกรุพื้นผิวภายในห้อง มีผลต่อสภาพอคูสติก ไม่ว่าจะเป็นความก้อง ระดับความดังของเสียงในแต่ละตำแหน่งภายในห้อง หรือแม้แต่ความชัดเจนของคำพูด การสร้างแบบจำลองเพื่อทำนาย สภาพอคูสติกภายในห้องจะช่วยสร้างความม่ั่นใจก่อนการก่อสร้างจริง   นอกจากนั้นยังสามารถสร้างเสียงจำลอง เสมือนว่ากำลังนั่งฟังเสียงอยู่ภายในห้องที่เกิดจากการสร้างแบบจำลองนั้น

ให้บริการทำนายประสิทธิภาพการดูดซับเสียง (Absorption Coefficient) ของพื้วผิวแบบต่าง ได้แก่


- วัสดุดูดซับเสียงประเภทต่างๆ


- ผลของแผ่นยิปซั่ม ไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือแผ่นเหล็กบาง ที่  เจาะรูในรูปแบบต่าง ว่ามีผลต่อการดูดซับเสียงความถี่ต่างๆ   มากแค่ไหน


เพื่อทำการออกแบบพื้นผิวภายในห้องปิด ควบคุมความก้อง (Reverberant Sound) ให้เหมาะสมในเชิงวิศวกรรม

ให้บริการคำนวณประสิทธิภาพของระบบฝ้าและผนัง ด้วยโปรแกรมเชิงวิศวกรรม เพื่อทำนาย


-   ประสิทธิภาพของผนังในการป้องกันเสียงทะลุ

    ผ่าน  ( Sound Transmission Loss)

-   ประสิทธิภาพของระบบฝ้าในการป้องกันเสียงทะลุผ่าน

-   ประสิทธิภาพของพื้นอาคารและฝ้า ในการป้องกัน

    เสียงกระแทกของห้องชั้นด้านบน

-   ประสิทธิภาพของฝ้าในการป้องกันเสียงฝนที่ตกลงบน

    หลังคา

-   ประสิทธิภาพในการป้องกันเสียงของหน้าต่างกระจก


เพื่อให้ผู้ออกแบบ เจ้าของอาคาร ใช้ในการตัดสินใจเลือกระบบผนัง และฝ้า ให้เหมาะสม ในการใช้ป้องกันเสียงรบกวนภายในอาคาร

บริการคำนวณออกแบบระบบห้องกันเสียงประสิทธิภาพสูง พร้อมบริการติดตั้ง

บริการคำนวณออกแบบปริมาณวัสดุดูดซับเสียง และบริการติดตั้ง เพื่อควบคุมเสียงก้องภายในอาคาร

สร้างแบบจำลองเพื่อทำนายสภาพอคูสติกทั้งแบบภายนอก และ ภายในอาคาร

ทำนายประสิทธิภาพการดูดซับเสียงของผนัง/ฝ้า ด้วยโปรแกรมเชิงวิศวกรรม

ทำนายประสิทธิภาพการป้องกันเสียงของผนัง/ฝ้า ด้วยโปรแกรมเชิงวิศวกรรม