สั่งซื้อ หรือสอบถามเพิ่มเติม จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
Mobile: 062-195-1909 
Line id: @GETBEST

M2230

ข้อมูลเชิงเทคนิคของเครื่องวัดเสียง XL2

(Technical Specification XL2)

เครื่องวัดเสียง XL2 ชุดมาตรฐาน (XL2 Standard kit)

เครื่องวัดเสียง XL2 ชุดพรีเมี่ยม (XL2 Premium Kit)

XL2 เครื่องตรวจวัดเสียงและวิเคราะห์เสียงแบบพกพา สำหรับมืออาชีพ !!!

(Audio and Acoustics Analyzer for Professional like you !!!)  

ในชุดประกอบด้วย


- เครื่องวัดและวิเคราะห์เสียง XL2                                                                       

- ไมโครโฟน M2230 CLass 1 มาตรฐาน IEC61672                                           

- สายสัญญาณเชื่อมต่อไมโครโฟนกับเครื่อง XL2 ความยาว 5 เมตร               

​- สายชาร์ต                                                                                                             

- กล่องเก็บอุปกรณ์


หมายเหตุ หากต้องการใบรับรองผลการสอบเทียบจะต้องแจ้งพร้อมกับการสั่งซื้อเครื่องวัดเสียง                                                                                                

ในชุดประกอบด้วย


- เครื่องวัดและวิเคราะห์เสียง XL2                                                               

- ไมโครโฟน M4261 Class2 ตามมาตรฐาน IEC61672                            

- สายสัญญาณเชื่อมต่อไมโครโฟนกับเครื่อง XL2 ความยาว 5 เมตร         

​- สายชาร์ต                                                                                                     

- กล่องเก็บอุปกรณ์


หมายเหตุ หากต้องการใบรับรองผลการสอบเทียบจะต้องแจ้งพร้อมกับการสั่งซื้อเครื่องวัดเสียง                                                                                        

Audio inputs                                XLR balanced with input impedance = 200 kOhm                                                                              Phantom power: +48 V siwtchable 

                                                        RCA unbalanced with inout impedance > 30 kOhm

                                                        ไมโครโฟนแบบ Condenser ในการทำสอบ Polarity 

                                                        และบันทึกเสียงช่วยจำ (Voice note recording) 


Audio output                              ติดตั้งลำโพงด้านหลังตัวเครื่อง

                                                        ช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มม แบบ minijack stereo


USB                                                 เชื่อมต่อช่อง mini USB กับคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมต่อข้อมูล     

                                                        ควบคุมการวัด ผ่านโปรแกรม XL2 Projector

                                                        และชาร์ตแบตเตอรี่ 


Digital I/O                                    สามารถใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์

                                                        ป้ายไฟแจ้งเตือนหากเสียงดังเกินที่กำหนด 

                                                        อุปกรณ์ควบคุมในรูปแบบ Digital 


หน่วยความจำ                                 ภายในตัวเครื่องบรรจุ หน่วยความจำแบบ SDcard ขนาด 8 GB

                                                

นาฬิกาภายในตัวเครื่อง                  แบบ Real Time ใช้พลังงานจากถ่านแบบ Lithium


อุณหภูมิใช้งาน                               -10 องศาเซลเซียส ถึง  50 องศาเซลเซียส 


ความชื้น                                          5% ถึง 90% ความชื้นสัมพัทธ์ แบบไม่ควบแน่น 


มาตรฐาน                                        IEC 61672 Class1 สำหรับเครื่อง XL2 กับไมโครโฟนรุ่น 2230 

                                                        IEC 61672 Class 2 สำหรับเครื่อง XL2 กับไมโครโฟนรุ่น 4261 


มาตรฐานเทียบเท่า                          IEC61672, IEC 60651, IEC 61260, IEC 60804

                                                         ANSI S1.4, ANSI S1.43, DIN 45657


ผลการวัดระดับเสียง                        SPL actual, Lmin, Lmax, Lpeak, Leq

                                                        (Optional) Percentile statistics, Sound exposure level 

                                                        ทุกผลวัดสามารถแสดงผลให้ดูที่หน้าจอได้ทันที 

                                                        สามารถปรับตัวแปรเพื่อดูค่าผลวัดรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลาย

                                                        สามารถเก็บข้อมูลตามช่วงเวลาที่ตรวจวัดได้ (Logging data) 

                                                        บันทึกเสียงในรูปแบบของ Wav file และบันทึกข้อความด้วยเสียง

                                                        กำหนดค่าระดับเสียงสูงสุดและสามารถกำหนดให้เครื่องแจ้งเตือน

                                                        Digital I/O เพื่อการควบคุมเครื่องจากอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกได้


ค่าถ่วงน้ำหนัก                                 ค่าถ่วงน้ำหนักความถี่ แบบ A,C,Z 

                                                        ค่าถ่วงน้ำหนักเวลา แบบ Fast, Slow, Impulse (optional) 


รายละเอียด                                     ช่วงความถี่ 4.4 Hz - 23,000 Hz 

                                                        ความละเอียดในการแสดงผล 0.1 dB 

                                                        ระดับเสียงรบกวนของตัวเครื่อง 1.3 microVolt (A weighted) 


การวิเคราะห์แบบทันที                     แสดงผลแบบตลอดทุกช่วงความถี่ (Wide Band) 

(Real Time Analyzer)                 1/1 ออกเตฟ  ช่วงความถี่    8 Hz - 16,000 Hz 

                                                        1/3 ออกเตฟ  ช่วงความถี่    6.3 Hz - 20,000 Hz

                                                        สามารถล๊อกผลวัดครั้งก่อนเพื่อเปรียบเทียบกับผลวัดครั้งใหม่ได้ 


การวิเคราะห์แบบ FFT                     แสดงค่า FFT แบบ Real time 

                                                        ความละเอียดในการแสดงผล 0.1 dB 

                                                        ฟังก์ชั่นแจ้งเตือน หากระดับเสียงเกินกว่ากำหนด (Optional) 


ค่าความก้อง                                    ค่าความก้อง แยกความถี่ 1/1 ออกเตฟ ตั้งแต่ 63-8k Hz 

(Reverb Time, RT60)                  ค่าความก้อง แยกความถี่ 1/3 ออกเตฟ ตั้งแต่ 50-10k Hz 

                                                        (Optional)  


Delay Time                                   ตรวจวัดระยะเวลาที่เสียงเดินทางมาถึงลำโพง โดยอ้างอิงระหว่าง

                                                        สัญญาณเสียงอ้างอิง กับสัญญาณเสียงที่เครื่องวัดเสียงได้รับ


Polarity                                         ตรวจสอบทิศทางของวงจรไฟฟ้าของลำโพงและสายสัญญาณ


STIPA                                              แสดงผลค่าความชัดเจนของเสียงพูด ค่า STI และผลวัดแบบ CIS 

                                                         ตามมาตรฐาน IEC 60268-16 (1998, 2003, 2011)