Credit เวป amarintv

2. วัสดุดูดซับเสียงที่ติดตั้งบนฝ้าเพดานห้อง เช่น การติดตั้งแผ่นอคูสติกดูดซับเสียง  M board  ไว้บนฝ้าฉาบเรียบ เพื่อควบคุมเสียง 


สาเหตุที่บ่อยครั้งจำเป็นต้้องติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงไว้บนฝ้าเพราะ ห้องประชุม หลายแหล่งจะมีความสูงของห้องไม่มาก เช่น 2.4-3 เมตร แต่ห้องมีขนาดกว้างยาวค่อนข้างมาก เช่น อาจจะกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร เป็นต้น 


ดังนั้น พื้นที่ผิวของฝ้าอาจจะเยอะกว่าพื้นที่ผิวของผนังห้องได้ นอกจากนั้นห้องประชุมส่วนใหญ่จะมีการใช้ผนังทำเป็นกระดานดำ จอโปรเจกเตอร์ ทำให้ไม่มีพื้นที่ติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงที่ผนังเลย ดังนั้นการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงบนฝ้าจึงมีความจำเป็น 

     
3. วัสดุดูดซับเสียงประเภท แผ่นฝ้ายิปซั่มเจาะรู เช่นแผ่นฝ้า Echo Bloc ที่กรุด้านบนด้วยวัสดุดูดซับเสียงประเภทเส้นใย 


ระบบแผ่นฝ้าฉาบเรียบแบบเจาะรู ที่ทั่วไปเรียกกันว่า ฝ้า Echo Bloc ซึ่ง เป็นการติดตั้งรูปแบบเดียวกับกับแผ่นฝ้าฉาบเรียบ แต่ตัวแผ่นจะมีรู ในรูปแบบต่างๆ 

ข้อดีของฝ้าระบบนี้คือ ค่อนข้างดูเรียบร้อย แต่ฝ้าสามารถดูดซับเสียงได้ อย่างไรก็ดี ระบบแผ่นฝ้าเจาะรู จะมักเกิดความเข้าใจผิดในการใช้งานบ่อยครั้ง ทำให้ประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงต่ำลงไปมากหรือไม่ช่วยดูดซับเสียงเลย ได้แก่ 

     
3.1 ติดตั้งแผ่นฝ้าเจาะรู โดยไม่มีการวางแผ่นดูดซับเสียงประเภทเส้นใย เช่น แผ่น ISO NOISE รุ่นพรีเมี่ยมไว้ด้านหลังแผ่นฝ้า​  ด้วยสาเหตุนี้จะทำให้ค่าการดูดซับเสียงลดต่ำลงถึง 60 % ซึ่งหลายครั้งพบว่า แม้แต่จะติดตั้งแผ่นฝ้าเจาะรูไว้เต็มพื้นที่ฝ้าแต่เสียงก็ยังไม่หายก้อง 
รูปที่่4 ตัวอย่างระบบแผ่นฝ้าฉาบเรียบเจาะรู เพื่อช่วยในการดูดซับเสียง

รูปที่่ 6  การตรวจวัดสภาพอคูสติกภายในห้องด้วยเครื่องวัดที่ทันสมัย 

รูปที่่2 ห้องนอนที่พื้นผิวส่วนใหญ่เป็นวัสดุประเภทเส้นใย ดูดซับเสียงได้ดี ทำให้ห้องไม่ก้อง

รูปที่่3 การติดตั้งแผ่น ฟองน้ำดูดซับเสียง Top Tone เพื่อควบคุมเสียงก้อง 

Credit เวป Baanidea

รูปแบบการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงในห้องประชุม


ในปัจจุบันมีวัสดุดูดซับเสียงที่ถูกนำมาใช้ออกแบบและติดตั้งภายในห้องประชุมอย่างมากมาย โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 


1. วัสดุดูดซับเสียงที่ติดตั้งบนผนังห้อง เช่น แผ่น Cylence Zandera หรือแผ่นฟองน้ำซับเสียง TopTone 


นอกจากจะมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงกลางแหลมได้ดีแล้ว แผ่น Cylence Zandera ยังมีขนาดและสีที่หลากหลาย ช่วยในการออกแบบและตกแต่งลวดลายไม่ซ้ำแบบใคร


โดยตำแหน่งที่นิยมติดตั้ง ตำแหน่งแรก คือผนังด้านหลังสุดของห้องประชุม หรือฝั่งตรงข้ามกับเก้าอี้ของประธานในการประชุม เหตุผลเพราะนอกจากจะใช้เพื่อควบคุมความก้องภายในห้อง ยังลดเสียงสะท้อนจากด้านหลังห้องกลับมาฝั่งหน้าห้อง หรือที่เสียงว่าเสียง เอคโค่ (Echo) 

     
สั่งซื้อ หรือสอบถามเพิ่มเติม จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
Mobile: 062-195-1909 
Line id: @GETBEST

รูปที่่1 ห้องทำงานที่มีแต่พื้นผิวสะท้อน ทำให้ห้องมีเสียงก้องมาก


รูปที่่ 7  การออกแบบคำนวณสภาพอคูสติกภายในห้อง ด้วยโปรแกรมคำนวณ

รูปที่่5 ระบบแผ่นฝ้ายิปซั่มฉาบเรียบเจาะรู จำเป็นต้องมีการวางแผ่นซับเสียงประเภทเส้นใย ISONOISE รุ่นพรีเมี่ยมไว้ด้านบน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับเสียง

รูปที่่4 การติดตั้งแผ่น M Board บนฝ้าเพดาน ทำให้พื้นผิวฝ้ามีคุณสมบัติดูดซับเสียงที่สูง 

สนใจสั่งซื้อวัสดุดูดซับเสียงสำหรับภายในห้องประชุม ให้คำแนะนำด้วยวิศวกรที่จบด้านเสียงโดยตรง  ติดต่อ วิศวกรโบ๊ต 062-195-1909

สาเหตุที่ทำให้ห้องประชุมเสียงก้อง 


หากพิจารณาห้องประชุมจะพบว่า มันคือห้องโล่งๆ ที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลย นอกจากโต๊ะและเก้าอี้ ภายในห้อง 

เมื่อเทียบกับห้องนอนที่มีทั้งเตียง ตู้เสื้อผ้า เครื่องนอน เสื้อผ้า พรม ซึ่งวัสดุพวกเส้นใย จะมีคุณสมบัติการดูดซับเสียงได้ดี 
รูปที่่3 การติดตั้งแผ่น Cylence Zandera ไว้ที่ผนังห้อง เพื่อป้องกันเสียงสะท้อนจากด้านหลังห้องไปยังหน้าเวที

หากใครมีปัญหาห้องประชุมเสียงก้อง กำลังออกแบบอคูสติกภายในห้องประชุม สามารถสอบถามกับวิศวกรโดยตรงได้ (วิศวกรโบ๊ต 062-195-1909) 


- ให้คำแนะนำในการเลือกวัสดุดูดซับเสียงที่เหมาะสม 


- คำนวณปริมาณวัสดุดูดซับเสียง เพื่อควบคุมความก้องภายในห้อง ลดค่าใช้จ่ายแทนที่จะติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงเต็มทั้งห้อง 


- บริการตรวจวัดสภาพอคูสติกภายในห้อง ทั้งก่อนและหลัง เพื่อออกแบบ ให้คำปรึกษา และส่งมอบงาน 

วิธีการเลือกและติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงภายในห้องประชุม

3.2 ติดตั้งแผ่นฝ้าเจาะรูปกับฝ้าฉาบเรียบเดิม โดยไม่มีช่องว่างเลย โดยการติดตั้งแบบนี้จะทำให้เสียงเดินไปกระทบแผ่นฝ้าไม่ได้ถูกกักเก็บภายในช่องว่างด้านในและถูกสลายพลังงาน แต่กลับกันเสียงจะสะท้อนกลับเข้ามายังภายในห้องทั้งหมด เป็นผลให้ห้องยังคงมีเสียงก้องเหมือนเดิม ดังเช่นก่อนการปรับปรุง